Tốt Nghiệp Cao Đẳng vào năm 2015 đến nay đã tham gia làm việc và hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thành công thật sự không bao giờ đến trong một sớm một chiều, mà được hình thành từng bước vững chải từ những suy nghĩ và hành động tích cực ngay hôm nay.

It Phan Cung

IT Hard Ware

Cung cấp, sửa chữa phần cứng máy tính – laptop

It Phan Mem

IT Sofr Ware

Lập trình – Thiết kế phần mềm quản lý

It Support

IT Support

Hỗ trợ – sửa lỗi liên quan đến CNTT cho khách hàng

It Manager

IT Manager

Quản trị, giám sát hoạt động Server – Hạ tầng mạng

Web Developer

Web Developer

Thiết kế, lập trình Website

Designer

Designer

Thiết kế hình ảnh, Logo, Banner, Editing Video

Yêu cầu tư vấn